Reportage Turkiye | Ticari İleti Açık Rıza Metni
WhatsApp
Banner Image

İletişim ve Başvuru Kanallarına İlişkin Aydınlatma Metni

İletişim ve Başvuru Kanallarına İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu ve hizmet sağlayıcı sıfatıyla REPORTAGE TURKEY GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YATIRIM SATIŞ PAZARLAMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından sizleri kişisel verilerinizin işlenmesi ve ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında bilgilendirme yapılması amacıyla hazırlanmıştır. Veri sorumlusu, REPORTAGE TURKEY GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YATIRIM SATIŞ PAZARLAMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Bundan sonra “REPORTAGE” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) bilgileri aşağıdaki gibidir:

Veri Sorumlusu: REPORTAGE TURKEY GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YATIRIM SATIŞ PAZARLAMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Tekfen Blok No:209 İç Kapı No:9 Şişli/İstanbul

Telefon: +90 444 4 515

E-posta: info@reportage.com.tr

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin;

İnternet sitemiz, çağrı merkezimiz ve kurumsal e-posta hesabımız iletişim kanalları aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi-cevaplandırılması, acil durum süreçlerinin yönetimi amacıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik yollarla işlenmektedir. İletmiş olduğunuz işbu kişisel veriler sadece şirketimiz bünyesinde değerlendirilmekte ve üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Şirketimizce gerekli görülürse kişisel verilerin doğruluğu konusunda tarafınızla iletişim kurulabilecek ve bilgi talep edilebilecektir. Tüm bu işlemler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa, Gizlilik Politikamıza ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Veri sahibi ilgili kişi olarak REPORTAGE’a başvurarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesindeki:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
  6. “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
  7. Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınızı kullanabilirsiniz.

REPORTAGE’a yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen şekillerde iletmeniz mümkündür. Başvurularınız şahsınıza ait olmalıdır. Bir başka kişinin kişisel verisine ilişkin bilgi talebi için başvuru yapılamayacağını önemle belirtmek isteriz.

REPORTAGE bilgi taleplerinizi mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Kişisel verilerle ilgili talep haklarınızı kullanabilmek için internet sitemizdeki bilgilendirmelere https://reportage.com.tr/ linki üzerinden ulaşabilir ve yine internet sitemizde bulunan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgi Talep Formu”nu kullanabilirsiniz.

Tarafınıza Elektronik Ticari İleti Gönderilmesine İlişkin;

İşbu metin, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat kapsamında REPORTAGE tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin hakkında genel/özel imkanların duyurulması, güncel gelişmelerden haberdar edilmeniz, kutlama amaçlı iletiler alabilmeniz, sunum ve bülten gibi içeriklerin tarafınıza gönderilebilmesi, tanıtım ve reklam yapılması için ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesine ilişkin tarafınıza bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu kapsamda, elektronik ticari ileti almaya onay vermeniz halinde; mal veya hizmet satış ve reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi adına bu amaçlar ile alındığına ve tercih ettiğiniz kanalla tarafınıza iletiler gönderileceğine, her zaman iletişim tercihlerinizi değiştirebileceğinize veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafınıza gelen iletilerde belirtilen işlemi reddederek ücretsiz olarak iletişimi durdurabileceğinize ve kanunlara uygun şekilde e-posta/mail iletişim aracı-kanalı yoluyla tarafınıza ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderileceğini bildirmek isteriz.

Tarafınıza gönderilecek ticari elektronik iletilere ilişkin yukarıdaki Aydınlatma Metni’ni okuduğunuzu ve anladığınızı kabul ve beyan etmektesiniz. Bu kapsamda tercih ettiğiniz kanallarla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak onay vermeniz halinde, tarafınıza elektronik ticari ileti gönderimi yapılabileceği hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

REPORTAGE TURKEY GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YATIRIM SATIŞ PAZARLAMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ